پورن | ایران اینترنشنال

پورن

پیامدهای زیست محیطی صنعت سکس
نتایج پژوهشی جدید نشان می‌دهد تماشای آنلاین پورنوگرافی منجر به انتشار صد میلیون تن گاز دی اکسید کربن در سال می‌شود. بر اساس مطالعه‌ای که گروه «شیفت...
۲۳ تیر ۱۳۹۸