پنتاگون | ایران اینترنشنال

پنتاگون

پولیتیکو از قول یک‌منبع نظامی آمریکا:
پولیتیکو به نقل از یک منبع نظامی آمریکا گزارش داد ارتش ایالات متحده به منظور آمادگی در برابر حمله احتمالی ایران نیروهای خود را در خاورمیانه، در وضعیت...
۲۱ آذر ۱۳۹۹