پناهجویان ایرانی | ایران اینترنشنال

پناهجویان ایرانی

گزارشی از شرایط پناهجویان ایرانی در دنیزلی
ترکیه بزرگ‌ترین جمعیت پناهندگان جهان را دارد. بیش از ۴/۳ میلیون نفر از کشورهای مختلف در ترکیه تحت عناوین مهاجر قانونی یا غیر قانونی، پناهجویی یا...
۴ آبان ۱۳۹۷
یک مقام ارشد در آژانس حمایت از پناهجویان در سازمان ملل متحد می‌گوید وضعیت اسفناک پناهجویان ایرانی در استرالیا و گسترش بیماری‌های روانی در میان آنها «...
۱۷ فروردین ۱۳۹۷