پزشکان بدون‌مرز | ایران اینترنشنال

پزشکان بدون‌مرز

سازمان پزشکان بدون‌مرز بعد از تصمیم تهران به اخراج اعضای این نهاد غیردولتی که برای راه‌اندازی بیمارستان صحرایی مراقبت‌های ویژه وارد ایران شده بودند،...
۶ فروردین ۱۳۹۹