یازده نماینده پارلمان سوئد و پارلمان اروپا در مقاله‌ای مشترک از نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کردند | ایران اینترنشنال

یازده نماینده پارلمان سوئد و پارلمان اروپا در مقاله‌ای مشترک از نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کردند