گفت‌وگو با سیما سمر، وزیر پیشین امور زنان و رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان درباره انفجار خونین در کابل | ایران اینترنشنال

گفت‌وگو با سیما سمر، وزیر پیشین امور زنان و رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان درباره انفجار خونین در کابل