گفت‌وگوی اختصاصی ایران اینترنشنال با نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان | ایران اینترنشنال

گفت‌وگوی اختصاصی ایران اینترنشنال با نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان