گسترش حملات ترکیه همزمان با بیانیه وزارت دفاع آمریکا که همه نیروهایش را از سوریه خارج میکند | ایران اینترنشنال

گسترش حملات ترکیه همزمان با بیانیه وزارت دفاع آمریکا که همه نیروهایش را از سوریه خارج میکند