گزارش نظام پزشکی ایران از کافی نبودن تخت‌‌های آی‌سی‌یو در پی موج دوم کرونا: گفت‌وگو با آرش علایی، مدیر انستیتو بهداشت بین‌الملل و آموزش | ایران اینترنشنال

گزارش نظام پزشکی ایران از کافی نبودن تخت‌‌های آی‌سی‌یو در پی موج دوم کرونا: گفت‌وگو با آرش علایی، مدیر انستیتو بهداشت بین‌الملل و آموزش