گزارش تحلیف؛ تاکید رییسی بر حمایت از سوریه و فلسطین و یمن | ایران اینترنشنال

گزارش تحلیف؛ تاکید رییسی بر حمایت از سوریه و فلسطین و یمن