گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: ذخایر اورانیوم ایران شانزده برابر شده است گفت‌وگو با بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی | ایران اینترنشنال

گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: ذخایر اورانیوم ایران شانزده برابر شده است گفت‌وگو با بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی