گروهی از شهروندان معترض امروز، دوشنبه چهارم مرداد در تهران به خیابان آمدند و علیه روحانیون و علی خامنه‌ای شعار سر دادند گفت‌وگو با رضا حاجی‌حسینی، روزنامه‌نگار | ایران اینترنشنال

گروهی از شهروندان معترض امروز، دوشنبه چهارم مرداد در تهران به خیابان آمدند و علیه روحانیون و علی خامنه‌ای شعار سر دادند گفت‌وگو با رضا حاجی‌حسینی، روزنامه‌نگار