کوروش صحتی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال از واکنش‌ها به سخنان حسن روحانی درباره اعتراض‌های سراسری می‌گوید | ایران اینترنشنال

کوروش صحتی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال از واکنش‌ها به سخنان حسن روحانی درباره اعتراض‌های سراسری می‌گوید