کشورهای چین و ایران از شفافیت در مبادلات نفتی خود امتناع می‌کنند گفت‌وگو با دالقا خائین‌اوغلو، کارشناس انرژی | ایران اینترنشنال

کشورهای چین و ایران از شفافیت در مبادلات نفتی خود امتناع می‌کنند گفت‌وگو با دالقا خائین‌اوغلو، کارشناس انرژی