چه شواهدی وجود دارد که نشان دهد حمله به کشتی اسرائیلی در دریای عمان کار ایران است و چه تبعاتی دارد؟ گفت‌وگو با جمشید فاروقی، روزنامه‌نگار | ایران اینترنشنال

چه شواهدی وجود دارد که نشان دهد حمله به کشتی اسرائیلی در دریای عمان کار ایران است و چه تبعاتی دارد؟ گفت‌وگو با جمشید فاروقی، روزنامه‌نگار