چهار عضو یک خانواده در تلاش برای مهار آتش تنگه هایقر جان خود را از دست دادند: گفت‌وگو با ناصر کرمی، اقلیم‌شناس و کارشناس محیط زیست | ایران اینترنشنال

چهار عضو یک خانواده در تلاش برای مهار آتش تنگه هایقر جان خود را از دست دادند: گفت‌وگو با ناصر کرمی، اقلیم‌شناس و کارشناس محیط زیست