چشم انداز: گسترش اعتراض‌های کارگری در ایران؛ کارگران چندین پالایشگاه اعتصاب کردند | ایران اینترنشنال

چشم انداز: گسترش اعتراض‌های کارگری در ایران؛ کارگران چندین پالایشگاه اعتصاب کردند