چشم انداز | شنبه ۲۳ تیر | ایران اینترنشنال

چشم انداز | شنبه ۲۳ تیر

در این برنامه دومین کنفرانس شورای دموکراسی خواهان ایران را بررسی کردیم و همینطور مروری داشتیم بر عوامل و پیامدهای ترور عبدالرحمان قاسملو