چشم‌انداز | ۸ دی| بررسی مواضع سیاسی و نظامی قدرت‌های منطقه درارتباط با آخرین تحولات در شمال سوریه