چشم‌انداز | ۴ اسفند | اعلام آغاز پروژه ای با عنوان ققنوس از سوی شاهزاده رضا پهلوی/ ایران می‌گوید به ۹۰ درصد اهدافش در سوریه دست یافته است | ایران اینترنشنال

چشم‌انداز | ۴ اسفند | اعلام آغاز پروژه ای با عنوان ققنوس از سوی شاهزاده رضا پهلوی/ ایران می‌گوید به ۹۰ درصد اهدافش در سوریه دست یافته است