چشم‌انداز ؛ آیا مذاکرات صلح افغانستان مطالبات مدنی و روندهای دمکراتیک را به حاشیه می برد؟ | ایران اینترنشنال

چشم‌انداز ؛ آیا مذاکرات صلح افغانستان مطالبات مدنی و روندهای دمکراتیک را به حاشیه می برد؟