چشم‌انداز:آیا دولت از شکنجه و شیوه اعدام نوید افکاری بی خبر بوده؟ مسئولیت روحانی در این پرونده چیست؟ | ایران اینترنشنال

چشم‌انداز:آیا دولت از شکنجه و شیوه اعدام نوید افکاری بی خبر بوده؟ مسئولیت روحانی در این پرونده چیست؟