چرا فرش ایرانی از عرش به زمین آمد؟ | ایران اینترنشنال

چرا فرش ایرانی از عرش به زمین آمد؟