چرا دولت لبنان با وجود نیاز به واردات نیترات آمونیوم، از دو هزار و ۷۵۰ تن نیترات آمونیوم موجود در بندر بیروت استفاده نکرد؟: گفت‌وگو با بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی | ایران اینترنشنال

چرا دولت لبنان با وجود نیاز به واردات نیترات آمونیوم، از دو هزار و ۷۵۰ تن نیترات آمونیوم موجود در بندر بیروت استفاده نکرد؟: گفت‌وگو با بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی