چرا دولت ایران در مقابل قرنطینه شهرها مقاومت می‌کند؟ گفت‌وگو با ئالان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی | ایران اینترنشنال

چرا دولت ایران در مقابل قرنطینه شهرها مقاومت می‌کند؟ گفت‌وگو با ئالان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی