چرا جمهوری اسلامی خشونت به کار رفته شده در اعتراض‌های اخیر را انکار می کند؟ | ایران اینترنشنال

چرا جمهوری اسلامی خشونت به کار رفته شده در اعتراض‌های اخیر را انکار می کند؟