پیشنهاد عفو ۹ نفر از رهبران جدایی‌طلب کاتالونیا | ایران اینترنشنال

پیشنهاد عفو ۹ نفر از رهبران جدایی‌طلب کاتالونیا