پیام طبرسی،‌ رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری: سد سیستم بهداشتی‌مان مقابل کرونا شکسته گفت‌وگو با نعمیه دوستدار، روزنامه‌نگار | ایران اینترنشنال

پیام طبرسی،‌ رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری: سد سیستم بهداشتی‌مان مقابل کرونا شکسته گفت‌وگو با نعمیه دوستدار، روزنامه‌نگار