پنتاگون: ناو آمریکایی برای دور کردن قایق‌های سپاه پاسداران ۳۰ گلوله اخطار شلیک کرد گفت‌وگو با فرزین ندیمی، تحلیلگر اموردفاعی و امنیتی | ایران اینترنشنال

پنتاگون: ناو آمریکایی برای دور کردن قایق‌های سپاه پاسداران ۳۰ گلوله اخطار شلیک کرد گفت‌وگو با فرزین ندیمی، تحلیلگر اموردفاعی و امنیتی