پاپ در آخرین روز از سفرش به عراق با مقام‌های اقلیم کردستان نیز دیدار کرد. فرزین کرباسی، فعال سیاسی به موارد مطرح شده در این دیدار اشاره می‌کند | ایران اینترنشنال

پاپ در آخرین روز از سفرش به عراق با مقام‌های اقلیم کردستان نیز دیدار کرد. فرزین کرباسی، فعال سیاسی به موارد مطرح شده در این دیدار اشاره می‌کند