وضعیت وخیم کرونا در شهرهای مختلف ایران: گفت‌وگو با مجید الهامی، فعال سیاسی و حسن نایب‌هاشم، مدافع حقوق بشر | ایران اینترنشنال

وضعیت وخیم کرونا در شهرهای مختلف ایران: گفت‌وگو با مجید الهامی، فعال سیاسی و حسن نایب‌هاشم، مدافع حقوق بشر