وزیر بهداشت ایران از سه رقمی شدن آمار مرگ و میر بر اثر ابتلا به کرونا انتقاد کرد و آن را نتیجه بی‌توجهی‌ها و نارفیقی‌ها دانست. گفت‌وگو با آلان فتوحی، استادیار داروشناسی بالینی | ایران اینترنشنال

وزیر بهداشت ایران از سه رقمی شدن آمار مرگ و میر بر اثر ابتلا به کرونا انتقاد کرد و آن را نتیجه بی‌توجهی‌ها و نارفیقی‌ها دانست. گفت‌وگو با آلان فتوحی، استادیار داروشناسی بالینی