وزیر آموزش و پرورش:‌ معلمان آماده باشند تا از مهرماه دوباره به مدرسه‌ها بازگردند گفت‌وگو با محمد کاظم عطاری، پزشک | ایران اینترنشنال

وزیر آموزش و پرورش:‌ معلمان آماده باشند تا از مهرماه دوباره به مدرسه‌ها بازگردند گفت‌وگو با محمد کاظم عطاری، پزشک