وزارت خارجه آمریکا ارسال پیامک به شماری از مردم در ایران و روسیه را تایید کرد | ایران اینترنشنال

وزارت خارجه آمریکا ارسال پیامک به شماری از مردم در ایران و روسیه را تایید کرد