واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به قتل علی فاضلی منفرد، جوان همجنسگرا در اهواز | ایران اینترنشنال

واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به قتل علی فاضلی منفرد، جوان همجنسگرا در اهواز