واکنش کاربران رسانه‌های اجتماعی به تخریب گورستان اعدام‌شدگان سال ۶۷ | ایران اینترنشنال

واکنش کاربران رسانه‌های اجتماعی به تخریب گورستان اعدام‌شدگان سال ۶۷