واکنش کاربران رسانه‌های اجتماعی به بازداشت شماری از فعالان سیاسی و اجتماعی در مشهد و در جریان تجمع حمایت از اعتراض‌های خوزستان | ایران اینترنشنال

واکنش کاربران رسانه‌های اجتماعی به بازداشت شماری از فعالان سیاسی و اجتماعی در مشهد و در جریان تجمع حمایت از اعتراض‌های خوزستان