واکنش علی خامنه‌ای به گرانی و تورم در ایران: گفت‌وگو با مهدوی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار | ایران اینترنشنال

واکنش علی خامنه‌ای به گرانی و تورم در ایران: گفت‌وگو با مهدوی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار