واکنش عفو بین‌الملل به شرکت نماینده اتحادیه اروپا در تحلیف رئیسی: گفت‌وگو با رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران | ایران اینترنشنال

واکنش عفو بین‌الملل به شرکت نماینده اتحادیه اروپا در تحلیف رئیسی: گفت‌وگو با رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران