واکنش رییس جمهوری به مطالب مطرح شده در برنامه بر‌رسی مبانی ولایت فقیه | ایران اینترنشنال

واکنش رییس جمهوری به مطالب مطرح شده در برنامه بر‌رسی مبانی ولایت فقیه