واکنش حسن روحانی به کشته‌شدن سوخت‌بران در سراوان گفت‌وگو با آرش حسن‌نیا، روز‌نامه‌نگار اقتصادی | ایران اینترنشنال

واکنش حسن روحانی به کشته‌شدن سوخت‌بران در سراوان گفت‌وگو با آرش حسن‌نیا، روز‌نامه‌نگار اقتصادی