واکنش‌ها بین المللی به شروع به کار جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا: گفت‌وگو با امید معماریان، روزنامه نگار | ایران اینترنشنال

واکنش‌ها بین المللی به شروع به کار جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا: گفت‌وگو با امید معماریان، روزنامه نگار