واکنش‌ها به حضور نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی: گفت‌وگو با احمد صمدی و نیلوفر پورابراهیم، ایران اینترنشنال | ایران اینترنشنال

واکنش‌ها به حضور نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی: گفت‌وگو با احمد صمدی و نیلوفر پورابراهیم، ایران اینترنشنال