هدف از انتشار فیلم مجادله با رفسنجانی بر سر مذاکره با آمریکا، چند روز پیش از شروع به‌‌کار کردن رئیسی چه است؟ گفت‌وگو با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل و کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار | ایران اینترنشنال

هدف از انتشار فیلم مجادله با رفسنجانی بر سر مذاکره با آمریکا، چند روز پیش از شروع به‌‌کار کردن رئیسی چه است؟ گفت‌وگو با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل و کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار