هایده توکلی، از اعضای حزب مشروطه ایران از جزییات بیانیه دوازده سازمان و نهاد اپوزیسیون درباره حمایت خود از پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی می‌گوید | ایران اینترنشنال

هایده توکلی، از اعضای حزب مشروطه ایران از جزییات بیانیه دوازده سازمان و نهاد اپوزیسیون درباره حمایت خود از پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی می‌گوید