نگرانی از عدم دسترسی کشورهای فقیر به واکسن کرونا. گفت‌وگو با نورالدین پیرموذن، فوق تخصص جراحی ریه | ایران اینترنشنال

نگرانی از عدم دسترسی کشورهای فقیر به واکسن کرونا. گفت‌وگو با نورالدین پیرموذن، فوق تخصص جراحی ریه