نگاهی به اولین روز برگزاری مراسم لویه جرگه مشورتی صلح افغانستان: گفت‌وگو با حسین یاسا، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان | ایران اینترنشنال

نگاهی به اولین روز برگزاری مراسم لویه جرگه مشورتی صلح افغانستان: گفت‌وگو با حسین یاسا، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان