نورالدین پیرموذن، جراح ریه می‌گوید: آمار واقعی فوت‌شدگان در اثر ویروس کرونا در ایران پنج تا هشت برابر آمار رسمی است | ایران اینترنشنال

نورالدین پیرموذن، جراح ریه می‌گوید: آمار واقعی فوت‌شدگان در اثر ویروس کرونا در ایران پنج تا هشت برابر آمار رسمی است