نقص فنی هواپیمای نظامی ارتش در دزفول جان دو خلبان را گرفت. گفت‌وگو با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در موسسه واشینگتن | ایران اینترنشنال

نقص فنی هواپیمای نظامی ارتش در دزفول جان دو خلبان را گرفت. گفت‌وگو با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در موسسه واشینگتن