نرگس محمدی در دادگاه پرونده‌ای که در دوران حبس برای او گشوده شد، حضور نیافت | ایران اینترنشنال

نرگس محمدی در دادگاه پرونده‌ای که در دوران حبس برای او گشوده شد، حضور نیافت